Szervezet és vezetés (MKVK) | MKVKOK

Szervezési lehetőség

Angolul is tanulható Ez neked szól Várjuk jelentkezésedet, ha kitartó vagy, elkötelezett, alkalmas az együttműködésre. Segíts megoldani a vezetők feladatait, az emberek és szervezetek vitás helyzeteit hatékony és békés módszerekkel! A szakról röviden Egy szervezetet vezetni kiemelkedően összetett feladat, legyen szó kisvállalkozásról vagy a közszféra hatalmas intézményeiről. Ami mindegyikben közös, hogy magas szinten kell elemezni, tervezni, irányítani, a konfliktusokat megoldani, döntéseket hozni és a munkafolyamatokat fenntartani, azaz vezetőként viselkedni.

Képzési és kimeneti követelmény A vezetés és szervezés mesterszakot minden olyan hallgatónak ajánljuk, akinek szervezési lehetőség távú karriercéljai között valamilyen szintű vezetői pozíció betöltése szerepel, vagy már jelenleg is ilyen munkakört tölt be.

A képzés során a hallgatók általános üzleti ismereteiket mélyítik el, nagy hangsúlyt fektetve a menedzsmenthez és vezetéshez kapcsolódó tantárgyakra, tudományterületekre. Az itt végzett szakemberek megalapozott és integrált szakismereteket szereznek, elemző, tervező, problémamegoldó képességeiket, kreativitásukat fejleszthetik.

  1. Bitcoin botok a bevételhez
  2. SZERVEZÉSI TÁBLA MŰHELY - Vezetőképzés és Coaching

A hallgatók az szervezési lehetőség ismeretek mellett három akkreditált szakirány közül választhatnak és mélyíthetik tudásukat. A szakon végző hallgatóink álláslehetőségei szerteágazók. Az általános menedzsment- és vezetési ismereteknek köszönhetően kis- és közepes vállalkozásoknál bármely funkcionális területen elhelyezkedhetnek. Nagyvállalatoknál, multinacionális szervezeteknél elsősorban a szakirányuknak megfelelő területeken pályázhatnak jó eséllyel.

A könyv címére kattintva megjelenik a kiadvány részletes leírása. A kívánt mennyiséget a szürke mezőben adhatja meg, és a "kosárba" gombra kattintva teheti a kosárba a kiválasztott kiadványt.

Az üzleti vállalkozások mellett a közszféra szervezeteinél, társadalmi és más non-profit szervezetek vezetésében egyaránt jól kamatoztathatják tudásukat. A szak megfelelő szervezési lehetőség biztosít arra is, hogy végzett hallgatóink tanulmányaikat doktori képzésben folytassák.

Egyedülállónak lenni - Kozékiné Dr. Hammer Zsuzsanna

Ez a mesterprogram a gazdálkodás és menedzsment alapszak egyenes folytatásának tekinthető, de bármelyik gazdaságtudományi képzési területhez tartozó szakra ráépíthető. A szak lehetséges előzményeit és felhasználását szemlélteti a következő ábra. Képzési idő Mi lesz az Ön szakképzettsége?

szervezési lehetőség

Okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon MSc, Economist in Management and Leadership A mesterszak elvégzése után Ön alkalmas lesz a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási foglalkoztatási lehetőségek felismerésére és kihasználására, a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére, a szervezetek működésével szervezési lehetőség — egyénileg vagy csoport tagjaként — szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra, a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére, a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére, a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére, tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés? Milyen szakirányok választására van lehetősége?

szervezési lehetőség

A képzés keretében a következő szakirányok indítását tervezzük: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, kontrolling és teljesítménymenedzsment. Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie?

szervezési lehetőség

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú B2 komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú C1 komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei egyetemi vagy főiskolai diploma, legalább 60 elismerhető kredit a korábbi tanulmányok alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek 15 kreditközgazdasági alapismeretek 10 kreditüzleti alapismeretek 15 kredittársadalomtudományi alapismeretek 10 kreditszakmai ismeretek 10 szervezési lehetőség felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni, legalább egy, valamely ország hivatalos nyelveként elismert idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú B2 komplex korábban C típusú nyelvvizsga.

Vezetés és szervezés MSc Kedves leendő Hallgatónk! A képzés elindítása óta eltelt néhány év tapasztalata alátámasztja korábbi elképzeléseinket, miszerint a magán- és közszférában átalakulás figyelhető meg mind a vállalatot érintő kihívásokat, mind az erre szükséges vezetői reakciókat illetően. Feladatunknak tartjuk, hogy a Hallgatóinkat e megváltozott körülményekre felkészítsük, és olyan eszköztárat biztosítsunk számukra, amely alkalmzásával lehetőség nyílik számukra az adott helyzetben a lehető legjobb döntések meghozatalára. A képzés során megismert menedzsment, valamint vezetési technikák, és stratégiák ötvözésével a hozzánk jelentkezők az adott szervezet igényeinek megfelelő vezetővé válhatnak.